ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1234

                                                             ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

                                                                               ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

                                                                             อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

                                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Advertisements

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑