ทดสอบการแทรกลิงค์เพื่อให้ดาวน์โหลด

ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพต่อไปนี้แล้วดาวน์โหลดใบงานต่อไปนี้

ดาวน์โหลด >>> ใบงานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑