ทดสอบการแทรกลิงค์เพื่อให้ดาวน์โหลด

ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพต่อไปนี้แล้วดาวน์โหลดใบงานต่อไปนี้

ดาวน์โหลด >>> ใบงานที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

Up ↑