การใส่รูปประจำตัวและการเพิ่ม widgets ใน wordpress

1. เข้าไปที่หน้าควบคุมจากนั้นคลิกเลือก ”ผู้ใช้” ”ข้อมูลของฉัน” คลิกที่รูปภาพในหัวข้อ Current Gravatar จากตัวอย่างนี้ได้มีรูปประจำตัวอยู่แล้ว

w01

   2. คลิกเลือก Upload new images from your computer เพื่อนำรูปจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

w02

  3.  Choose File เลือกรูปที่ต้องการ จากนั้นกด Next

w03

     4. ขั้นตอนการนำรูปประจำตัวมาใช้งานใน wordpress นั้น ต้องทำการเพิ่ม widgets ถึงจะแสดงผลคลิกเลือก ”รูปแบบบล็อก” ”widgets”

w04

     5. วิธีการเพิ่ม widgets : คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลาก widgets ที่ต้องการไปวางไว้ที่แถบเมนู Sidebar

w05

6. ผลที่ได้

w06

ที่มา : http://arti3319natapol.wordpress.com/2013/02/17/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2/

2 thoughts on “การใส่รูปประจำตัวและการเพิ่ม widgets ใน wordpress

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: